Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Lucia Kočišová

Fakulta managementu UK, Katedra marketingu
asistent v administratíve
Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN/x, externý)

Mgr. Emiljana Hoti

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dMN/x, externý)
E-mail

Abdelkrim Inhaddou

Fakulta managementu UK
Doktorand (5.dPM/x, externý)

Mgr. Martina Jurčíková Romanová

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dPM/x, externý)
Publikačná činnosť

Ing. Marcel Kajan

Fakulta managementu UK
Doktorand (5.dMN/x, externý)

Ilir Kastrati

Fakulta managementu UK
Doktorand (6.dPM/x, externý)

Ing. Ivan Katrenčík

Fakulta managementu UK
Doktorand (3.dMN/x, externý)

Jürgen Klausmann

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM/x, externý)

Mgr. Natália Klempaiová

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dMN/x, externý)

Mgr. Gregor Alfred Krah

Fakulta managementu UK
Doktorand (1.dPM/x, externý)