Kontakt

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 Bratislava 25

Mailová komunikácia

Ak chcete zamestnancovi, ktorého krstné meno je meno a priezvisko je priezvisko poslať e-mail, vytvorte adresu podľa tohto vzoru:

meno.priezvisko@fm.uniba.sk

<output>


meno.priezvisko
@sucast.uniba.sk

kde za sucast dosadíte skratku podľa tejto tabuľky:

</output>

Telefonický kontakt

Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 50 117 + klapka

Telefonický kontakt na zamestnancov FM UK

Vyhľadávanie osôb na FM UK

Mgr. Marian Holienka, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta managementu UK, Oddelenie vedy a výskumu
referent v administratíve, i. n.
Publikačná činnosť

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre legislatívnu oblasť a informačné technológie
Publikačná činnosť

Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Fakulta managementu UK, Referát E-Learning
odborný administratívny zamestnanec kult
Publikačná činnosť

Stanislava Mitková

Fakulta managementu UK, Referát mzdovej učtárne a ekonomiky prác
účtovník mzdový
Fakulta managementu UK, Referát mzdovej učtárne a ekonomiky prác
referent práce a miezd, i. n.

Mgr. Alexandra Mittelman

Fakulta managementu UK
Doktorand (5.dPM/x, externý)
Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Martin Knor, Dr.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
profesor vysokoškolský, univerzitný

Ing. Jan Koucký, Ph.D.

Fakulta managementu UK, Centrum edukačného manažmentu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Mikuláš Kubiš

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

Mgr. Joseph Martino

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
lektor vysokej školy, univerzity

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť