Doplňujúce voľby do AS FM UK

Doplňujúce volby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej AS FM UK) na riadnom zasadnutí, dňa 19. septembra 2016 vyhlásil doplňujúce voľby do AS FM UK a to za zamestnaneckú časť akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu (ďalej FM UK) v celkovom počte:

1 člen za zamestnaneckú časť akademickej obce FM UK do AS FM UK


Zoznam kandidátov v doplňujúcich voľbách členov zamestnaneckej časti akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu - Listina kandidátov 

Doplňujúce voľby sa uskutočnili na FM UK dňa 19. októbra 2016 od 9:00 do 15:00 hod. v zasadacej miestnosti na 4. poschodí, miestnosť č. 14. 
 

Výsledy volieb - Zápisnica volebnej komisie

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
predseda volebnej komisie