Erasmus+ stáž

ERASMUS+ stáž je mobilitný program určený študentom s ukončeným bakalárskym stupňom vzdelania. Absolvovanie stáže v zahraničí sa študentom uznáva ako povinná prax v 5. ročníku za 21 kreditov.

Stáže na akademický rok 2017/2018 sa začínajú realizovať od júla 2017 a prebiehajú počas akademického roku 2017/2018 až do semptembra 2018.
Trvanie stáže je minimálne 2 mesiace.

Čas podávania prihlášok na výberové konanie programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018 je od 18. januára.
Deadline na podávanie prihlášok posúvame na 3. marec 2017

Pred podaním žiadosti na stáž si preštudujte pravidlá na stránke UK ERASMUS+ študenti STÁŽ alebo ERASMUS+ absolventi STÁŽ.

Organizáciu, kde chcete absolvovať stáž si hľadáte sami. Ponuky od organizácií ale aj agentúr, ktoré nám posielajú, pravidelne uverejňujeme na stránke Ponuky na stáž.