Akademické orgány FM UK

Akademický senát

Predsedníčka AS FM UK
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.

Zamestnanecká časť
PhDr. Viera Bennárová
RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. JUDr.Daniela Nováčková, PhD.
Mgr. Frantisek Olšavský, PhD.
doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA 
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
PhDr. Paulina Stachová, PhD.
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD.

Študentská časť

Tomáš Kaščák
Lýdia Selecká
Jakub Žilinčan
Christian Malchárek
Maroš Demovič

Členovia Akademického Senátu UK za FM UK

PhDr. Viera Bennárová
Prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
Doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc.
Tomáš Kaščák
Christián Malchárek

Vedecká rada

Predseda
prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc.
dekan Fakulty managementu UK, Bratislava

Členovia
prof. Ing. Ľubica BAJZÍKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava 

prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Bratislava
 
  prof. RNDr. Michal GREGUŠ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
prof. Ing. Štefan MAJTÁN, PhD.
Ekonomická univerzita, Bratislava
 
prof. Ing. Jozef PAPULA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
prof. Ing. Peter PLAVČAN, PhD.
Ministerstvo školstva SR

prof. Ing. Ján RUDY, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

prof. RNDr. Ing. Ľudomír ŠLAHOR, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
doc. Ing. Milan FEKETE, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. JUDr. Daniela NOVÁČKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
doc. PhDr. René PAWERA, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Anna PILKOVÁ, CSc., MBA
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Magdaléna SAMUHELOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
doc. PhDr. Eva SMOLKOVÁ, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. PhDr. Rozália SULÍKOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

doc. Ing. Zoltán TAKÁCS, CSc.
Fakulta managementu UK, Bratislava
 
Ing. Elena KOHÚTIKOVÁ, PhD.
Všeobecná úverová banka

RNDr. Zuzana KOVAČIČOVÁ, PhD.
Fakulta managementu UK, Bratislava

Ing. Róbert ŠIMONČIČ, CSc.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 
Mgr. Ján TÓTH, M.A. 
Ministerstvo financií SR

Ing. Peter WEBER
P a R Solutions, s.r.o.

 

Disciplinárna komisia fakulty pre študentov

Predseda Disciplinárnej komisie

doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Členovia Disciplinárnej komisie

doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.

doc. PhDr. René Pawera, CSc. 

Peter Kuročka 

Andrea Oborilová 

Laura Zikmundová