About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

 1. AAB Etické vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí / Anna Remišová ... [et al.]
  Bratislava : Wolters Kluwer, 2015
 2. AAB Manažér v multikultúrnom prostredí organizácií / Rozália Sulíková
  Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 2004
 3. ABA Jednotlivci v organizácii / Ján Rudy, Rozália Suliková, Ľudmila Mitková
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 82-147
 4. ABA Procesy v organizačnom správaní / Ján Rudy, Rozália Suliková, Anna Lašáková
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 170-252
 5. ABC Skupiny a tímy v organizácii / Rozália Suliková
  In: Manažment a organizačné správanie. - ISBN 978-3-86991-913-3. - Münster : MV Wissenschaft, 2013. - S. 148-169
 6. ACB Manažment : Klasické teórie a moderné trendy. / Andrej Piškanin ... [et al.]
  Bratislava : Fakulta managementu Univerzity Komenského, 2010
 7. ACB Základy manažmentu / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2002
 8. ACB Organizačné správanie / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 9. ACB Základy manažmentu / Andrej Piškanin ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 10. ACB Organizačné správanie / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Faber, 2001
 11. ADE "Erfolgsfaktoren für deutsche Top Manager als Expatriates in Osteuropa" Global Geld verdienen, provinziell Auslandseinsätze vorbereiten / Rozália Suliková, Roland Geschwill
  In: Der Betriebswirt : Management in Wissenschaft und Praxis. - Roč. 52, č. 4 (2011), s. 19-23
 12. ADE Vertauensbildende massnahmen deutscher grossbanken / Rozália Sulíková, Martin Münstermann
  In: Der Betriebswirt : Management in Wissenschaft und Praxis. - Vol. 55, No. 4 (2014), s. 16-21
 13. ADE Steigerung der Effektivität und Effizienz der Weiterbildungsmassnahmen durch Zusammenarbeit von Weiterbildungsunternehmen und KMU / Maged Hassanien, Rozália Sulíková
  In: Scientia Nova : Das interdisziplinäre Wisseschaftsmagazin. - Sonderdruck 1, (2016), s. 7-22
 14. ADE Freie Wohlfahrtspflege im Wandel / Rozália Suliková, Bernd R. Olma
  In: Sozialwirtschaft aktuell. - No. 14 (2012), s. 1-5
 15. ADF Interpersonálna komunikácia manažéra / Rozália Sulíková
  In: Produktivita. - Roč. 3, č. 5 (2002), s. 24
 16. ADF Komunikačné kompetentnosti manažéra / Rozália Sulíková
  In: Produktivita. - Roč. 3, č. 6 (2002), s. 22-23
 17. ADF Emocionálna inteligencia v práci manažéra / Rozália Sulíková
  In: Produktivita. - Roč. 4, č. 3 (2003), s. 23-24
 18. ADF New managerial Competencies / Rozália Sulíková
  In: Journal of Human Resource Management. - Č. 1-2 (2003), s. 69-76
 19. ADF Vacant positions at the Slovak labour market / Rozália Sulíková, Ľubomíra Strážovská
  In: Sociálno-ekonomická revue. - Roč. 15, č. 2 (2017), s. 73-78
 20. ADF Podpora zamestnanosti na Slovensku / Daniela Nováčková, Darina Saxunová, Rozália Sulíková
  In: Sociálno-ekonomická revue. - Roč. 13, č. 3 (2015), s. 114-124
 21. AEC Development Programs as a Tool for the Education of Multicultural Managers / Rozália Suliková
  In: Striving for Competitive Advantage & Sustainability : New Challenges of Globalization. - ISBN 978-0-9797659-5-7. - Montclair : Montclair State University, 2009. - S. 2015-2018
 22. AEC Bariéry a výzvy podnikania na Slovensku / Ľubomíra Strážovská, Rozália Sulíková
  In: Ekonomická integrace ČR a SR v podmínkách globalizujíci se Evropy. - ISBN 978-80-7556-006-3. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. - S. 73-82
 23. AEC Die Ursachen des Ärztemangels - eine zunehmende Herausforderung für deutsche Krankenhäuser / Holger Rekovw, Rozália Sulíková
  In: Essays der Wissenschaft VIII.. - ISBN 978-3-95645-079-2. - Münster : MV-Wissenschaft, 2013. - S. 101-109
 24. AED Mobbing am arbeitsplatz - eine emprische erherung / Rozália Suliková, Edmund Czapek
  In: Theory and practice in management [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3527-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 148-154 [CD-ROM]
 25. AED Bariéry implementácie zručnosti ziskaných pri manažérskych rozvojových programoch / Lukáš Bakoš, Rozália Sulíková
  In: Theory of management 5 : the selected problems for the development support of management knowledge base. - ISBN 978-80-554-0590-2. - Žilina : University of Zilina, Faculty of Management Science and Informatics, 2012. - S. 156-160
 26. AED Osobitosti profilu manažéra 21. storočia / Rozália Suliková
  In: Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť. - ISBN 978-80-970181-0-8. - Bratislava : FM UK, 2009. - S. 107-119
 27. AFA Tímy v medzinárodnom prostredí organizácií = Teams in multicultural environment of organizations / Rozália Suliková
  In: Firma a konkurenční prosředí 2009, 3. čast. - ISBN 978-80-7392-086-9. - Brno: MSD, 2009. - S. 198-200
 28. AFA Handling cultural diversity - cultural intelligence and its importance / Rozália Suliková
  In: Building capabilities for sustainable global business : Balancing corporate success and social good. Volume 2. - ISBN 978-0-9837898-2-6. - Montclair : Montclair State University, 2011. - S. 821-829
 29. AFC How to prepare more Effective Multicultural Managers / Rozália Sulíková
  In: Creativity and Innovation : Imperatives for Global Business and Development. - ISBN 978-0-9797659-0-2. - Montclair : Monclair State University, 2007. - S. 1637-1642
 30. AFC Úloha viacrozmerných štatistických metód pri výchove manažérov / Iveta Stankovičová, Rozália Sulíková
  In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze. - ISBN 978-80-254-0275-7. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. - nestr. [S. 1-6] [CD-ROM]
 31. AFC Selected determinants of managing family business from an international perspective / Ľubomíra Strážovská, Rozália Sulíková, Darina Saxunová
  In: Cross-cultural business conference 2017 [Proceedings 2017]. - ISBN 978-3-8440-5246-6. - Aachen : Shaker Verlag, 2017. - S. 85-96
 32. AFC Specifics of family entrepreneurship / Ľubomíra Strážovská, Rozália Sulíková
  In: Proceedings 2015. Cross-cultural business conference 2015. - ISBN 978-3-8440-3646-6. - Aachen : Shaker Verlag, 2015. - S. 85-92
 33. AFC New Managerial Competencies in the New Organizational Environment / Rozália Sulíková
  In: Strategies for Sustainable Globalization: Business Responses to Regional Demands and Global Opportunities. Global Business and Economic Development. Volumes 1. - ISBN 0-9660656-7-0. - Upper Montclair : Montclair State University, 2003. - S. 813-817
 34. AFC Manažér v medzinárodnom prostredí organizácií / Rozália Sulíková
  In: Management, Economic and Business in New Europe. - ISBN 80-314-2382-X. - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - S. 293-299
 35. AFC Ako zefektívniť programy rozvoja manažérov / Rozália Sulíková
  In: Firma a konkurenční prostředí 2005. - ISBN 80-7302-104-8. - Brno : Konvoj, 2005. - S. 228-234
 36. AFC Managers in Culturally Diverse Environment / Rozália Sulíková, Zuzana Kovačičová
  In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local an Global Challenges. - ISBN 0-9747415-0-7. - Upper Montclair : Montclair State University, 2004. - S. 1177-1181
 37. AFC Efektívne vedenie multikultúrnych tímov v orgranizácii / Rozália Sulíková
  In: Firma a konkurenční prostředí 2006. - ISBN 80-7302-113-7. - Brno : MZLU, 2006. - S. 224-231
 38. AFD Women in management / Rozália Sulíková, Ľubomíra Strážovská
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 5. - ISBN 978-80-8154-191-9. - Žilina : University of Žilina, 2016. - S. 2167-2173
 39. AFD Efektívny manažér / Rozália Sulíková
  In: Súčasné trendy v manažmente ľudských zdrojov. - ISBN 80-223-1210-X. - Bratislava : Fakulta managementu, 1997. - S. 28-29
 40. AFD Interkulturálna manažérska komunikácia / Rozália Sulíková
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-967876-3-2. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998. - S. I/39-I/44
 41. AFD Rozvoj ľudských zdrojov v podmienkach slovenských podnikov / Rozália Sulíková
  In: Súčasné trendy v manažmente. - ISBN 80-968125-8-0. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 1999. - S. I/22-I-26
 42. AFD Význam využitia interpesonálnych zručností v interakciách so zákazníkom / Rozália Suliková
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '09. - ISSN 1336-5878. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - S. 489-492
 43. AFD Ethical behaviour of the organisations as the precondition of their success / Rozália Sulíková
  In: Globalization and its socio-economic consequences : part 2. - ISBN 978-80-8154-145-2. - Žilina : University of Žilina, 2015. - S. 723-730
 44. AFD Interkultúrne interakcie a úspešnosť manažérov / Rozália Suliková
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´10. (CD-ROM). - ISSN 1336-5878. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - nestr. [S. 1-6]
 45. AFD Schopnosti manažérov ako konkurenčná výhoda organizácií / Rozália Sulíková
  In: Manažérske a marketingové prínosy vedy a výskumu v edukácii na vysokých školách. - ISBN 80-8069-687-X. - Nitra : SPU, 2006. - S. 57-59
 46. AFD Vplyv globalizácie na vnútorné prostredie organizácii / Rozália Suliková
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '08. - ISBN 978-80-969745-1-0. - Žilina : Randa, 2008. - S. 542-546
 47. AFD Determinanty etického správania / Rozália Suliková
  In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky´14 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-554-0927-6. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. - S. 573-581 [CD-ROM]
 48. AFD Osobnostné kvality euromanažéra / Rozália Sulíková
  In: Management Development. The Source of Economic Growth in Candidate Countries. - ISBN 80-969011-2-5. - Bratislava : Fakulta managementu UK, 2003. - S. 1-4
 49. AFD Intercultural Communication / Rozália Sulíková
  In: Global Business and Economic Development. Vol. II: The East European Perspectives. - ISBN 0-9660656-6-2. - Upper Montclair : Montclair State University, 2001. - S. 311-315
 50. AFG Tax management hierarchy - Tax fraud and a fraudster / Darina Saxunová, Rozália Sulíková, Rita Szarková
  In: MIC 2017 : Managing the global economy : Abstracts of the joint international conference [elektronický zdroj]. - ISBN 978-961-7023-12-1. - Koper : University of Primorska Press, 2017. - S. 377 [online]
 51. AGI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie - Výskumný projekt VEGA 1/9221/02 : Záverečná výskumná správa. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 2004
 52. AGI Rozvoj ľudského kapitálu pre znalostnú spoločnosť : výskumný projekt VEGA. / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008
 53. BAB Psychológia pre manažérov / Rozália Suliková
  Bratislava : Kartprint, 2012
 54. BCI Manažment : Klasické teórie a moderné trendy. / Ján Rudy ... [ et al.]
  Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania, 1998
 55. BCI Základy manažmentu / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 56. BCI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie [elektronický zdroj] : . / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 57. BCI Rozvoj manažmentu ľudských zdrojov v slovenských organizáciách v procese integrácie do Európskej únie / Ľubica Bajzíková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 58. BDE Neue Ansätze zur effektiven Gestaltung der Kundenbeziehungen / Rozália Suliková, Bernd W. Klöckner
  In: Versicherung magazin. - No. 6 (2013), s. 62-65
 59. BDE Für ein besseres Verständnis von Beratern und Kunden / Rozália Suliková, Bernd W. Klöckner
  In: Versicherung magazin. - No. 7 (2013), s. 62-65
 60. BDF Vplyv vnímania na interpersonálne interakcie / Rozália Sulíková
  In: Manažment školy v praxi : Odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Č. 12 (2007), s. 14-15
 61. BDF Naučme sa nielen počuť, ale aj počúvať / Rozália Sulíková
  In: Manažment školy v praxi : Odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Č. 9 (2007), s. 26-27
 62. BDF Determinanty efektívnej komunikácie / Rozália Sulíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 37, č. 3-4 (1993), s. 18 - 21
 63. BDF Čo komunikujeme svojím telom 3. časť / Rozália Sulíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 39, č. 1-2 (1995), s. 21-22
 64. BDF Čo komunikujeme svojím telom 1. časť / Rozália Sulíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 38, č. 7-8 (1994), s. 24 - 25
 65. BDF Čo komunikujeme svojím telom 2. časť / Rozália Sulíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 38, č. 9-10 (1994), s. 24 - 25
 66. BDF Ako byť spokojný so svojim správaním / Rozália Sulíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 39, č. 9-10 (1995), s. 9 - 12
 67. BDF Naše každodenné problémy... / Rozália Sulíková
  In: Vychovávateľ. - Roč. 40, č. 5-6 (1996), s. 12 - 13
 68. BDF Leonardo da Vinci / Rozália Sulíková, Viera Bennárová
  In: SEP - časopis o slovenskom a európskom práve. - Roč. 2, č. 9-10 (2001), s. 47-48
 69. BDF Interpersonálna komunikácia pedagóg - žiak (študent) / Rozália Sulíková
  In: Manažment školy v praxi : Odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Č. 1 (2007), s. 24-26
 70. BEC Význam emocionálnej inteligencie nielen v práci manažéra / Rozália Sulíková, Iveta Stankovičová
  In: Firma a konkurenční prosředí 2008. - ISBN 978-80-7392-021-0. - Brno: MSD, 2008. - S. 115-118
 71. BEE Die humanmedizinische Zulasseungs- und Studiensituation als mögliche Ursache des zunehmenden Ärztemangels an deutschen Krankenhäusern / Holger Rekow, Rozália Suliková
  In: Essays der Wissenschaft X. - ISBN 978-3-95645-417-2. - Münster : Verlagshaus Monsenstein und Vannerdat OMG, 2014. - S. 111-122
 72. BEE Weiterbildungserfolg messbar machen. Controlling als Instrument im Bildungsmanagement / Maged Hassanien, Rozália Sulíková
  In: Essays der Wisseschaft 11. Buchreihe: Akademische Essays aus dem Bereich der Interdisziplinären Wissenschaften zur Anwendung in Theorie un Praxis. - ISBN 978-3-95645-687-9. - Münster : EAB Publishing, 2015. - S. 49-56
 73. DAI Rozvoj manažérskych zručností ako predpoklad zvyšovania efektívnosti manažérskej práce / Rozália Sulíková
  Bratislava : FM UK, 2000
 74. GAI Zvyšovanie manažérskych zručností / Andrej Piškanin ... [et al.]
  In: Výskumná úloha VEGA č. 1/4186/97. Záverečná etapa riešenia výskumnej úlohy (čiastková úloha č. 2). - Bratislava : FM UK, 1999. - S. 5-37
 75. GAI Manažment a využitie ľudských zdrojov ako hlavný neinvestičný faktor pri rozvoji a zvyšovaní efektívnosti ekonomiky Slovenska : VEGA 1/4186/97. / Ján Rudy ... [et al.]
  Bratislava : FM UK, 1998
 76. GII Manažér musí osobnosť akceptovať / Rozália Sulíková
  In: Hospodárske noviny. - Roč. 11, č. 208 (2003), s. 22