About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

  1. AFD Dôležitosť hodnotovo orientovaného vedenia ľudí = The importance of values-based leadership / Ivana Blahunková
    In: Ľudský kapitál a spoločnosť 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8152-473-8. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - S. 7-13 [online]
  2. AFD Importance of effective leadership German insights in Czech context / Ivana Bahunková
    In: Management in theory and practice [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87325-08-7. - Praha : Newton College, 2016. - S. 187-193 [online]