About Faculty

Official Correspondence

Address for official correspondence

Comenius University in Bratislava
Faculty of Management
Odbojárov 10
P.O.BOX 95
820 05 BRATISLAVA 25
Slovak Republic
sdfm.uniba.sk

Telephone numbers and e-mail addresses of employees and PhD students can be found via employee search.

Mgr. Marian Holienka, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra stratégie a podnikania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta managementu UK, Oddelenie vedy a výskumu
referent v administratíve, i. n.
Publications

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre legislatívnu oblasť a informačné technológie
Publications

Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Fakulta managementu UK, Referát E-Learning
odborný administratívny zamestnanec kult
Publications

Stanislava Mitková

Fakulta managementu UK, Referát mzdovej učtárne a ekonomiky prác
účtovník mzdový
Fakulta managementu UK, Referát mzdovej učtárne a ekonomiky prác
referent práce a miezd, i. n.

Mgr. Alexandra Mittelman

Fakulta managementu UK
PhD Student (5.dPM/x, external)
Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
lektor vysokej školy, univerzity
Publications

prof. RNDr. Martin Knor, Dr.

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
profesor vysokoškolský, univerzitný

Ing. Jan Koucký, Ph.D.

Fakulta managementu UK, Centrum edukačného manažmentu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Mikuláš Kubiš

Fakulta managementu UK, Referát prevádzky a oblužných činností
vrátnik

Mgr. Joseph Martino

Fakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
lektor vysokej školy, univerzity

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov
docent vysokej školy, univerzity
Publications