Vyšlo decembrové číslo časopisu Naša univerzita

Na dvere klopú Vianoce. Prichystali sme sa na ne aj vo sviatočne ladenom decembrovom čísle, v ktorom nechýbajú ani čerstvé informácie o aktuálnom univerzitnom dianí.


08. 12. 2016 19.29 hod.
Od: Naša univerzita

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., i tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil výnimočných študentov a pedagógov našej univerzity. Niekoľko ocenených sme priamo oslovili, aby sme vám priblížili aktivity, za ktoré si z rúk rektora UK prevzali akademickú pochvalu či ďakovný list. Viac na str. 6 - 9.

Dobročinné podujatie Univerzitná kvapka krvi sa v tomto roku dočkalo už svojho siedmeho ročníka. Koľko študentov, zamestnancov a priaznivcov našej univerzity privítalo v novembri 2016 šesť odberných miest na UK, to sa dozviete na str. 13.

Tipy na kulinárske inovácie vianočného menu aj recept na rodinné šťastie - nielen to ponúka rozhovor s úspešnou kuchárkou a absolventkou Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Michaelou Králikovou. Stačí si nalistovať str. 28 - 29.

Ak sa vám zdá, že pamätáte belšie Vianoce, nami oslovený meteorológ prof. RNDr. Milan Lapin, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK vám na str. 34 prezradí, aké je vlastne charakteristické počasie na Slovensku koncom decembra. A prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., z Filozofickej fakulty UK vás na str. 35 upozorní (aj) na vianočné reklamné paradoxy.

Do novín začala pravidelne prispievať už v maturitnom ročníku, odvtedy založila vlastný mesačník, venuje sa výskumu v oblasti politických vied a úspechy žne aj vo fotomodelingu. Rozhovor s Ivetou Varényiovou, študentkou žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK, nájdete na str. 36 - 37.

Príjemné vianočné čítanie a krásne sviatočné chvíle vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita - december 2016 (pdf súbor)